Skocz do zawartości
Fjodor

Regulamin Serwera

Rekomendowane odpowiedzi

Napisano (edytowane)

 

Regulamin!

Ogólne

1. Wchodząc na nasze serwery akceptujesz znajomość regulaminu
2. Zabrania się przenoszenia wiadomości OOC do IC (np: Tabletki mustwin itp.)
3. Zakazuje się MetaGamingu, Random Deathmatch czy innych wykroczeń opisanych poniżej
4. Brak znajomości regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania

Glowne zasady

1.1 Na serwerze zakazuje się opuszczania akcji RP podczas jej trwania. Złamanie tego punktu grozi banem.
1.2 Zakazuje się posiadania w nazwie użytkownika reklamy innego sewera bądź platformy konkurencyjnej.
1.3 Całkowity zakaz używania [Z] kiedy nie ma takiej potrzeby. rUżycie tego przycisku służy do zobaczenia ID gracza, a później zgłoszenia go na discordzie na przystosowanym do tego dziale “Rządowy”
1.4 Zabronione jest przechodzenie przez elementy mapy za pomocą animacji w celu uniknięcia akcji rp
1.5 Po Zaćmieniu serwerów obowiązuje na serwerze “ZIELONA STREFA” Przez 10 minut!
1.6 Każdy gracz ma obowiązek mieć taki sam nick na DISCORD jak na platformie STEAM aby administracja w łatwy sposób mogła się z danym graczem skontaktować!
1.7 Zakazuje się użyczania swojego konta STEAM komukolwiek !

Administracja!

1.8 Administrator ma prawo karać za czyny które nie są uwzględnione w regulaminie, jeśli uważa, że to słuszne!
1.9 Decyzja administracji jest decyzją ostateczną. Jest wyjątek! zawsze gracz ma prawo do odwołania się od bana wtedy sprawę przejmuje najwyższy obecny administrator.
1.10 Tylko administrator ma możliwość przerwać akcję RP.
1.11 Wiadomości do administracji typu “Jesteś? ej pomóż , ej czemu nie odpisujesz , będą ignorowane i nie brane pod uwagę , zawsze starajcie się jak najbardziej sprecyzować problem.

Rozgrywka

2.1 NIGDY NIE WYCHODŹ Z ROLI! Obowiązuje całkowity zakaz używania rozmowy głosowej w sprawach OOC do tego służy jedynie chat OOC lub Local OOC.
2.2 Zakazane jest dołączanie się do czyjejś akcji RP bez mocnego powodu!
2.3 Zakazuje się pozostawiania swojej postaci w TZW “AFK” dłużej niż 10 minut
2.4 Zakazane jest kłamanie poprzez komendy /me /do
2.5 Zakazuje się używania programów wpływających na “głos”
2.6 Wyciągnięcie długich broni musi być poprzedzone komendą /me nawet gdy broń zostawiliśmy na kolanach czy wyciągamy z torby.
2.7 Zakazuje się rozpoznawania wizerunku po głosie gdy osoba próbuję zmienić głos w jakikolwiek sposób.
2.8 LSPD czy LSMC zabronione ma faworyzacje graczy oraz odgrywania skorumpowania bez wyraźnej zgody od administratora opiekującego się frakcją
2.9 Zabrania się używania śmigłowców lokalnych bez wyraźnej zgody administratora (od rangi Starszego Administratora w górę)
2.10 Zabrania się kradzieży śmigłowców Mechaników/LSPD/LSMC

Postać

2.11 Zabrania się używania imion i nazwisk sławnych osób typu : Barack Obama czy Andrzej Duda.
2.12 Aby wykonać CK swojej postaci musisz podać administracji odpowiedni powód dlaczego chcesz to zrobić.
2.13 Gracz ma obowiązek wykonywania poleceń medyka w przypadku gdy medyk założy komuś np “gips” masz obowiązek go odgrywać do momentu aż ci go zdejmą,
2.14 Zakaz podszywania się pod inną postać !

Amnezja

2.15 Każdy gracz ma obowiązek zapomnieć całą akcje RP która spowodowała pobyt w szpitalu tzw “Amnezja” tutaj nie będzie zasad jak na innych serwera typu nie pamiętasz kilku minut….
2.16 Absolutnie zabrania się powrotu do akcji przy której raz już umarliśmy 2.17 Nie odegranie Amnezji będzie surowo KARANE

Inicjacja

2.18 Inicjacja musi zostać rozpoczęta przez każdego członka akcji RP.
2.19 Inicjacja bez użycia rozmowy głosowej nie będzie się liczyła!
2.20 Chęć powtórzenia poprzedniej akcji RP przerwanej na wskutek wyłączenia/zacięcia się gry lub braku internetu może zostać powtórzona za pozwoleniem osób, które dyktowały zasady w poprzedniej akcji, bądź przez administrację.

Szacunek do zdrowia i życia

2.21 Poszanowanie życia to pojęcie obowiązujące na naszym serwerze.
2.22 W przypadku zauważenia akcji RP w której Twoja postać może odnieść uszczerbek na zdrowiu i/lub stracić życie, powinieneś oddalić się na bezpieczną odległość.
2.23 Każdy gracz zobowiązany jest do odgrywania bólu i strachu, adekwatnie do sytuacji.
2.24 Po udzieleniu pierwszej pomocy do czasu zakończenia operacji nie możesz wykonywać czynności która mogłaby narazić Twoje zdrowie. Mowa tutaj o np. kontynuowaniu strzelania czy też ucieczki z miejsca zdarzenia. Jesteś dalej ranny! Musisz odgrywać rannego! Ucieczka przed operacją może wiązać się z wypisaniem przez medyka aktu zgonu i uśmierceniem postaci.
2.25 Przebywając na terenie szpitala jako poszkodowany każdy gracz zobowiązany jest do odegrania PEŁNEJ akcji roleplay z medykiem w momencie odbywania leczenia. Brak chęci odegrania bądź unikanie akcji lub pozostawienie postaci "AFK" bez wcześniejszej zgody personelu medycznego podlega karze bana.
2.26 Podczas operacji zakazane jest korzystanie z telefonu.

Przestępstwa

3.0 W razie prowokacji innych ludzi możemy porwać/okraść/zabić osobnika gdy nie ma odpowiedniej ilości LSPD na służbie.
3.1 Zakazuje się dokonywania brutalnych przestępstw oraz napaści w miejscach nierealistycznych. Typu miejsca publiczne parking główny, miejsca z kamerami.
3.2 Aby kogoś porwać z miejsc publicznych musimy mieć do tego DOBRY powód. Każde porwanie musi być wcześniej zaplanowane. Obywatel, który nikomu nic nie zaszkodził i stoi w miejscu publicznym (tj. parking główny, salon samochodowy, szrot , strefa legalnych prac, szpital, komisariat), a zostanie bez powodu porwany przez "Gangstera" gdy ten chce sobie zrobić napad na bank, ma prawo zgłosić to później na DISCORD.
3.3 Zakazuje się okradania kont bankowych. Traktowane jest to jako POWER GAMING
3.4 Podczas napadu na sklep bądź bank można podstawić zakładnika, lecz najpierw trzeba złapać 2 nie podstawionych! Dopiero, gdy ekipa robiąca napad posiada 2 nie podstawionych zakładników może wziąć podstawionych!
3.5 Grupa lub gang może wykorzystywać maksymalnie 5 członków grupy lub gangu do odgrywania sytuacji roleplay.
3.6 Można porywać ludzi którzy " Piorą brudne pieniądze " bez konkretnego powodu.
3.7 Zakazane jest korzystanie z telefonu w momencie kiedy ktoś do Ciebie celuje. Wyjątkiem jest sytuacja kiedy osoba celująca wyda Ci taki rozkaz.
3.8 W odbiciu konwoju może brać udział maksymalnie 8 osób pod warunkiem, że jest minimum 5 policjantów na służbie. Jeśli jest ich 4 bądź mniej to w odbiciu może wziąć udział maksymalnie 6 osób. Natomiast jeżeli odbicie konwoju traktowane jest jako event za zgodą administracji to w odbiciu może wziąć udział maksymalnie 12 osób.

Pojazdy

3.9 Zakazuje się lekkomyślnej jazdy w centrum miasta, jak i poza nim, np. odbijanie się od słupów. Wyjątkiem jest uzasadnione akcja RP, np. pościg, przewóz rannych karetką itp.
3.10 Zakazuje się jazdy pojazdem nieprzystosowanym do podłoża, np. próba wjechania samochodem sportowym na górę po bezdrożach.
3.11 Bezwzględnie zakazuje się kradzieży pojazdów medycznych.
3.12 Wyznacznikiem czy pojazd nadaje się do jazdy terenowej (off-road) nie są opony terenowe tylko przystosowanie pojazdu do poruszania się po nieubitej nawierzchni (z wyłączeniem dróg zaznaczonych na mapie jako przejezdne). Pojazdy którymi można wyjechać na teren off-road'owy to:
a) pojazdy typu cross oraz quad,
b) pojazdy typu off-road pod warunkiem posiadania odpowiedniego ogumienia,
c) pojazdy typu SUV pod pod warunkiem posiadania odpowiedniego ogumienia oraz adekwatnego do terenu prześwitu (w skrócie ujmując jazda SUVem po górach jest na własną odpowiedzialność, ponieważ administrator ma prawo zakwestionować czy konkretny pojazd nadawał się do konkretnej sytuacji).
3.14 Używanie pojazdów innej klasy do jazdy po głębokich piaskach (z wyłączeniem niekrzywdzących sytuacji roleplay, gdzie też odegrane zostało zakopanie się i odkopanie przy pomocy osób trzecich poprzez wypychanie danego pojazdu), podjazdów pod góry czy zjazdów ze stromych szczytów traktowane będzie jako FD.

Gracz

3.15 Zakazuje się posiadania rzeczy powiązanych z LSPD/SWAT: 
a) munduru policyjnego,
b) pałki policyjnej, 
c) broni dostępnej dla Policji, wyjątkiem jest Pistolet bojowy.
3.16 Zakazuje się posiadania rzeczy powiązanych z LSMC.
a) bandaży,
b) apteczek,
3.17 Jeżeli pracujesz w legalnej pracy np. Krawiec, masz obowiązek poruszać się tylko samochodem firmowym!
3.18 Jeżeli jesteś w stroju roboczym nie możesz popełniać żadnych przestępstw oraz zbierać narkotyków.
3.19 Prowokowanie i/lub walka (pobicie czy też użycie jakiejkolwiek broni) na zielonej strefie ("greenzone", t.j. teren szpitali, komend oraz więzienia) jest zabronione.

Policja & Medycy

3.20 Funkcjonariusz Policji ma prawo wylegitymować KAŻDEGO obywatela (oczywiście działa to w drugą stronę i Funkcjonariusz musi się wylegitymować na polecenie obywatela). Funkcjonariusz ma również prawo przeszukać obywatela, który jest zamaskowany.
3.21 Medycy serwera mają prawo, choć ograniczone, aby stosować PG. Prawo to dotyczy sytuacji, kiedy obywatel:
a) nie wykonuje poleceń medyka w szpitalu jak np. nie wylegitymowanie się - należy wtedy zamknąć człowieka w sali i wezwać LSPD lub zmusić obywatela do okazania dokumentu przez komendę /do.
Uwaga, zamknięcie siebie razem z kilkoma gangsterami może być potraktowane jako nieposzanowanie życia przez medyka.
b) wykazuje nadmierną agresję słowną Ponadto, medyk ma prawo używać /do aby wyciągnąć z obywatela informacje odnośnie incydentu (pod warunkiem, że dotyczy to pracy medyka!).
3.22 W przypadku gracza, który łamie regulamin a na serwerze nie ma obecnego administratora, policja ma prawo wsadzić go do więzienia na dożywocie aż do wyjaśnienia sprawy.
3.23 Żaden z policjantów nie może być skorumpowany, nawet poza służbą, natomiast medyk (z wyłączeniem zarządu EMS) może być skorumpowany podczas służby jak i poza nią.
3.24 Medycy & funkcjonariusze nie mają prawa rozdawać ekwipunku, który mogą pozyskać ze szpitala lub z komendy.
3.25 Funkcjonariusze jak i medycy podczas służby mają obowiązek dojeżdżać na miejsca zdarzenia tylko przy użyciu pojazdów nadanych przez szpital lub komisariat.
3.26 Policja nie ma prawa zatrzymać w szpitalu obywatela po BW, jeśli do szpitala nie dowiozło go LSPD lub LSMC.
3.27 Zakazuje się porywania Medyków/Mechaników !

Ważne pojęcia obowiązujące na serwerze :

IC (In Character) - Świat, w którym żyje nasza postać; kontent dotyczący bezpośrednio rozgrywki.
OOC (Out Of Character) - Świąt, w którym żyjemy my; wszystko co niezwiązane jest z rozgrywką.
MG (Meta Gaming) - Tak jak wcześniej wspomniałem. Jest to wykorzystywanie informacji OOC w IC.
PG (Power Gaming) - definiuje się to jako zmuszanie kogoś do akcji RP. Przykład : /me uderza Jacka tak mocno, że traci on przytomność.
BW (Brutally Wounded) - Wprowadzenie postaci w stan nieprzytomności wskutek odniesionych obrażeń.
VDM (Vehicle Deathmatch) - jest to rozjeżdżanie przypadkowych osób, które prowadzi do BW.
RDM (Random Deathmatch) - jest to strzelanie do przypadkowych osób, które prowadzi do BW.
CK (Character Kill) - Permanentne uśmiercenie postaci.
CN (Celebrity Name) - Imię i nazwisko postaci na podstawie imienia znanej osoby, np. Pablo Escobar, Barack Obama, etc.
BH (Bunny Hop) - Bugowanie animacji skakania w celu szybszego przemieszczania się.
CB (Cop Baiting) - Prowokowanie policji, bez większego celu.
CL (Combat Log) - Wyjście z gry podczas akcji RP. Przykładowo: ściga Cię policja, więc robisz ALT+F4 w celu uniknięcia odpowiedzialności.
RK (Revenge Kill) - Nieuzasadniona zemsta po wyjściu ze szpitala na graczu, który doprowadził Cię do BW.
Zasada Szanowania Życia - zasada mówiąca o szacunku do życia swojej postaci i nie narażanie jej na sytuacje, w których mogłaby zginąć, np. obraza kilku uzbrojonych osób lub taranowanie ciężkich pojazdów typu ciężarówka zwykłym samochodem osobowym.

Fail RP - błędne odegranie akcji RP, wychodzenie z postaci. Wychodzenie z Postaci - sytuacja, kiedy podczas akcji RP wychodzisz z IC do OOC krzycząc do kogoś np. łamiesz regulamin! Unikaj takich zachować, a wszelkie sytuacje, w których według Ciebie złamany został regulamin, zgłoś do administracji.
Fail Driving - jazda pojazdem, która byłaby niemożliwa w prawdziwym życiu. Przykład: jedziesz samochodem, po czym wyskakujesz na wzniesieniu, lecisz w powietrzu 30 metrów, dachujesz, końcowo lądujesz na kołach i jedziesz dalej lub wyskakujesz z ulicy do kanałów burzowych.

 

Edytowane przez Fjodor

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.

  • Przeglądający   0 użytkowników

    Brak zarejestrowanych użytkowników, przeglądających tę stronę.

  • Kto jest online?
    0 użytkowników, 0 anonimowych, 6 gości (Zobacz pełną listę)

    Brak zarejestrowanych użytkowników online

×